Použitie

Elide Fire je pokrokové automatické hasiace zariadenie vyznačujúce sa univerzálnosťou a vysokou efektívnosťou, ktoré v sebe spája vlastnosti ručných hasiacich prístrojov a automatických systémov.

manuálne použitie – V horúcich chvíľach sa jednoducho hodí

PoužitieAutomatické hasiace zariadenie Elide Fire možno vďaka jeho guľatému tvaru hodiť alebo zakotúľať do ohniska požiaru z bezpečnej vzdialenosti niekoľkých metrov. Nie je nevyhnutné približovať sa k požiaru a vystavovať sa tak nebezpečenstvu ako pri klasických hasiacich prístrojoch. Zariadenie sa pri kontakte s otvoreným ohňom samo aktivuje a plamene spoľahlivo uhasí.

Automatické použitie – Horúcim chvíľam jednoducho predídete

PoužitieElide Fire sa inštaluje na miestach, kde hrozí riziko vzniku požiaru, alebo v ich tesnej blízkosti. Automatické hasiace zariadenie Elide Fire sa inštaluje do pevného držiaka, ktorý je súčasťou balenia, v odporúčanej fixačnej výške 30 cm nad rizikovým miestom. Zariadenie sa pri kontakte s otvoreným ohňom samo aktivuje a plamene spoľahlivo uhasí.

Manuálno-automatické použitie

PoužitieAutomatické hasiace zariadenie Elide Fire inštalujte na miestach, kde hrozí riziko vzniku požiaru, alebo v ich tesnej blízkosti:

  • domácnosti;
  • kuchyne, kozuby, komínové systémy, ohrievače, garáže;
  • miesta, kde je umiestnená elektronika a počítačová technika, priestory elektrických rozvodov, elektrorozvádzače, trezory;
  • sklady, kancelárie, nákupné centrá, hotelové izby, čerpacie stanice;
  • automobily, lode, železničné vagóny, metro.

Elide Fire vás chráni 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku celých 5 rokov bez kontrol, revízií a ďalších nákladov.